STELLING

Op de basisschool mogen geen cijfers gegeven worden