STELLING

Één dag per week moet het verboden zijn om te douchen