STELLING

Nederland moet alleen ontwikkelingshulp geven aan landen die een deel van het geld investeren in zonnepanelen