STELLING

Het moet de politie worden toegestaan om gebruik te maken van etnisch profileren