STELLING

Mensen die smakken in het openbaar moeten een geldboete krijgen