STELLING

De media mogen pas verhalen over seksueel misbruik publiceren als de daders veroordeeld zijn