STELLING

Mannenbesnijdenis mag alleen nog bij volwassenen worden uitgevoerd