STELLING

Tijdens een maatschappelijke crisis moet er een half jaar lang een dictator aangesteld worden