STELLING

Lidmaatschap van de Europese Unie is een voordeel voor Nederland