STELLING

Leerlingen moeten zelf kunnen kiezen of ze de CITO-toets (eindtoets) maken