STELLING

Kinderen die wachten op asiel in Nederland moeten les krijgen op internationale scholen