STELLING

Een kind dat pest moet door de rest van de klas teruggepest worden