STELLING

Een kind moet zelf kunnen beslissen over zijn medische behandeling