STELLING

Kaartjes van evenementen die door de coronacrisis niet doorgaan moeten door de overheid worden vergoed