STELLING

Iedereen in Nederland mag jaarlijks maximaal één keer demonstreren