STELLING

Het is goed dat er octrooien op medicijnen zijn