STELLING

Inspraakprocedures voor de plaatsing van windmolens moeten worden afgeschaft