STELLING

Iedereen in Nederland moet een dubbele (of meervoudige) nationaliteit kunnen hebben