STELLING

Iedere burger moet verplicht een cursus 'brandblussen' volgen