STELLING

Het bijzonder onderwijs met een religieuze basis moet worden afgeschaft