STELLING

Google moet jaarlijks haar browse-gegevens delen met de overheid