STELLING

Gevangenisstraf moet voortaan uitsluitend worden opgelegd voor geweldsdelicten