STELLING

Er moet een verbod komen op het exporteren van voedsel naar ontwikkelingslanden