STELLING

Er moet een quotum komen voor vrouwen aan de top