STELLING

Docenten moeten elk jaar samen met hun leerlingen eindexamen afleggen