STELLING

Het moet verboden worden voor docenten en leerkrachten om te staken