STELLING

De CITO-toets moet vervangen worden door het inburgeringsexamen voor migranten