STELLING

De beste leraren moeten verplicht worden overgeplaatst naar de slechtste scholen