STELLING

Als een leerling ziek is moet de hele klas vrij krijgen