STELLING

Als een docent examens kwijtraakt, moeten alle leerlingen een voldoende krijgen