STELLING

Alleen landen die vrouwenrechten respecteren hebben recht op ontwikkelingshulp