Vragen? Bel ons gerust op 035 625 20 51

MBO Debattoernooi

Sinds 2007

MBO Debattoernooi

Het MBO Debattoernooi wordt sinds 2007 georganiseerd door de Stichting Nederlands Debat Instituut en is een landelijk evenement waaraan jaarlijks zo’n 24 mbo-klassen deelnemen. Dit toernooi telt drie debatrondes en één slotdebat tussen de twee beste scholen. De 11e editie van het MBO Debattoernooi zal plaatsvinden op vrijdag 10 februari 2017, voor de derdemaal op gastlocatie het ROC Mondriaan Den Haag.

Het MBO Debattoernooi 2017 is voorbij met als winnaar het ROC Tilburg (Juridische Opleiding). Benieuwd naar de dag? Foto’s staat op onze Facebookpagina en het persbericht is hier terug te lezen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sanne Scholing via scholing@debatinstituut.nl of bellen naar 035 – 625 20 51.

Voor mijn studenten draait deelname aan het MBO Debattoernooi om het opdoen van succeservaringen. Ze willen zelf altijd heel graag meedoen en ik als docent heb er helemaal niets over te zeggen! Het debatteren dwingt studenten om een standpunt in te nemen waar ze het misschien helemaal niet mee eens zijn. Op deze manier leren ze zich verplaatsen in de mening van iemand anders. Daarbij vind ik het belangrijk dat de energie van mbo’ers ingezet kan worden om kennis op te zoeken en om te zetten in argumenten. Ze ervaren dan ineens dat hun energie veel meer waarde krijgt.
Willemien van Heugten, mbo-docent ROC Tilburg
Debatteren is voor iedere student een intellectuele verrijking en biedt de mogelijkheid te excelleren. Het bereidt leerlingen beter voor op de maatschappij, hun eventuele vervolgopleiding en hun latere carrière. Het dwingt studenten om telkens een standpunt in te nemen en te onderbouwen met overtuigende argumenten. Ze worden daardoor gedwongen om actief na te denken over maatschappelijke vraagstukken.
Hennelien Stoorvogel, mbo-docent MBO College Airport

Stelling: “Topvoetballers moeten wereldwijd maximaal 1 miljoen euro per jaar verdienen”

Stelling: “Asielzoekers in Nederland moeten tijdens hun procedure afgescheiden blijven van de samenleing”

Partners

Fonds1818ROC Mondriaanlogo-min-buza

fonds21ocw

 

Inschrijving

1Vul het onderstaande formulier in. U ontvangt onmiddellijk per e-mail een bevestiging.

2In de bevestigingsmail vindt u meer informatie over wanneer details over het nieuwe studiejaar bekend zijn en wanneer u het inplanningsoformulier van de toernooitraining kunt verwachten.

3Datum en tijden van de training zullen per e-mail worden voorgesteld en bevestigd.

De inschrijving voor het MBO Debattoernooi 2018 gaat begin juni open! Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze gratis lestips.


Informatie toernooi

Voorbereiding op school
 • Deelnemers zijn studenten uit alle jaren van het mbo.
 • Iedere school vaardigt max. twee teams van vijf debaters af.
 • Iedere school vaardigt per team ook één student-jurylid af.
 • Deelnemers worden geselecteerd door de begeleidend docent of de debatclub.
 • De voorbereide stellingen komen zes weken voorafgaand aan toernooidagen online.
 • Studenten bereiden debatten inhoudelijk voor en voeren oefendebatten op school.
 • De toernooitraining duurt 2,5 uur (klokuren, inclusief pauze) en is geschikt voor maximaal twintig studenten.
 • Studenten zonder debatervaring kunnen na de toernooitraining deelnemen aan het toernooi.
 • Voor scholen met ervaren debaters is er een gevorderdentraining.
 • Deelname kost € 125,-. Dit is exclusief de training van € 300,- (plus € 50,-reiskosten voor de trainers) op school.
Tijdens het toernooi
 • Ieder team debatteert op de toernooidag van het landelijke MBO Debattoernooi.
 • De toernooidatum is vrijdag 10 februari 2017, op gastlocatie ROC Mondriaan Den Haag.
 • Debatten vinden plaats in de speciaal door het debatinstituut ontwikkelde debatvorm (zie de handleiding).
 • De toernooidag omvat drie debatrondes (twee voorbereid, één improvisatie) + finaledebat tussen de twee beste scholen.
 • Welke teams voor- of tegenstanders zijn wordt pas vijftien minuten voor de debatronde bekend.
 • De stellingen worden ook vijftien minuten voor de debatronde onthuld. De improvisatiestelling twintig minuten van te voren.
 • De beste twee teams van de debatrondes kwalificeren zich voor het finaledebat aan het einde van de toernooidag.
 • De lunches en reiskosten zijn voor ieders eigen rekening. Houd daar s.v.p. rekening mee.
Wat kost deelname aan het toernooi?

Deelname aan het MBO Debattoernooi kost € 100,-. Een debattraining kost € 300,- extra (plus € 50,- reiskosten voor de trainers). Reiskosten voor het team, de docenten en supporters om naar de toernooidag te komen, zijn voor rekening van de school. Ook dient u zelf lunch mee te nemen. Houd daar s.v.p. rekening mee.

Hoe plan ik een training in?

Voor nieuwe scholen is een training geadviseerd, om zo goed voorbereid voor het eerst aan het MBO Debattoernooi deel te nemen. Voor scholen die al bekend zijn met het toernooi is een training optioneel; natuurlijk bieden wij ook debattrainingen aan voor gevorderde debaters. Bij een training komt een professionele debattrainer van het debatinstituut naar uw school. In een ochtend of een middag kunnen maximaal vijfentwintig studenten in ca. twee en een half uur (klokuren, inclusief pauze) kennismaken met het toernooi en direct oefenen met de debatvorm. Vragen? Neem gerust contact op met onze planner Maria van Tol via 035-625 20 51 of stuur een e-mail naar tol@debatinstituut.nl om de training in te plannen (het is mogelijk meteen een voorkeursdatum door te geven).

Hoe verloopt de toernooidag?

Het MBO Debattoernooi 2016 vindt plaats op vrijdag 5 februari. De toernooilocatie is het ROC Mondriaan te Den Haag. Twee weken voor het toernooi ontvangt de docent per e-mail de laatste informatie en specifieke programmering van de dag. Ieder team levert vijf debaters en één student-jurylid. Deze leerlingen gaan met de docent naar de toernooidag. Daar voeren de deelnemende teams drie debatten over verschillende stellingen – waarvan één improvisatie- tegen verschillende tegenstanders. Na elk debat wordt de nieuwe stelling bekendgemaakt in een plenaire zaal. De twee beste teams gaan door naar de grote finale aan het einde van de dag. De winnaar van dit debat mag zich ‘MBO Debatkampioen’ noemen! Moge de beste winnen!

Wanneer ontvang ik informatie van de organisatie?

Op de volgende momenten ontvangen de ingeschreven deelnemers een e-mail van de organisatie:

 • Direct na inschrijving voor het inplannen van een debattraining.
 • 6 weken voor de toernooidag voor de bekendmaking van de debatstellingen.
 • 2 weken voor de toernooidag met de laatste informatie, het gedetailleerde dagprogramma en de oproep om de namen van uw debaters door te geven.
 • In de week na de toernooidag voor foto’s, uitslag en evaluatie.

Mocht u geen e-mailberichten ontvangen hebben, laat dit dan z.s.m. weten aan projectleider Sanne Scholing via telefoonnummer 035-6252051.

Neem contact met ons op


Debatvorm

Belangrijkste punten debatvorm
 • De debatten worden gevoerd tussen twee teams: voorstanders (regering) en tegenstanders (oppositie).
 • Beide teams bestaan uit 5 sprekers (aangeduid als 1e voorstander, 1e tegenstander, 2e voorstander etc.), waarvan er een de aanvoerder is.
 • De aanvoerders van elk team krijgen 2 minuten om de stelling te verdedigen of aan te vallen (opzetfase).
 • Dan volgt een periode van 8 minuten waarin alle debaters van beide teams argumenten aandragen en op elkaar reageren (reactiefase).
 • De debatleider (juryvoorzitter) geeft deelnemers in de reactiefase het woord en zorgt ervoor dat beide teams evenveel aan het woord komen.
 • Het debat wordt afgesloten door een samenvattend betoog van één persoon van 2 minuten (conclusiefase). Let op: dit mag niet door debater gedaan worden die ook de opzetbeurt op zich heeft genomen. De tegenstanders beginnen. Vervolgens sluiten de voorstanders het debat af.


Toernooitraining

Om scholen aansluiting te bieden op het uitdagende niveau van het MBO Debattoernooi bieden wij toernooitrainingen aan. Deze intensieve debattraining is geschikt voor maximaal vijfentwintig studenten en duren 2,5 (klok)uur. Deze trainingen worden verzorgd op de deelnemende school.

Wij bieden toernooitrainingen aan voor zowel beginnende als ervaren groepen. Onze trainers zijn zelf ervaren wedstrijddebaters (en oud-winnaars van het MBO Debattoernooi) en kunnen als geen ander de vaardigheden aanscherpen die het verschil maken op het toernooi.

De planning van toernooitrainingen gebeurt in overleg. Docenten ontvangen na inschrijving een uitnodiging om een inplanningsformulier in te vullen. Onze planner verwerkt deze informatie en communiceert vervolgens datumvoorstellen per e-mail.

Wij bieden ook nascholing voor begeleidende docenten.

Klik hier voor meer informatie over nascholing


Dagprogramma 2017

Tijd MBO Debattoernooi 2017, vrijdag 10 februari
Vanaf 11.50 Inloop teams (!12.15 Sluittijd ontvangst teams)
12:15 Opening
12:25 Verkiezingsdebat studenten & politici
13:15 Bekendmaking stelling 1 (voorbereid)
13:30 Begin debatten ronde 1
14:20 Bekendmaking stelling 2 (voorbereid)
14:40 Begin debatten ronde 2
 15.30  Pauze
15:45 Bekendmaking stelling 3 (improvisatie)
16:05 Begin debatten ronde 3
17:00 Finaleprogramma + finaledebat
17:45 Einde

 


Locatie

Locatie toernooidag 10 februari 2017

ROC Mondriaan
Leeghwaterplein 72, Den Haag


Juryleden

De jurering op het MBO Debattoernooi wordt verzorgd door gemotiveerde vrijwilligers. Zonder hun inzet zou het toernooi niet mogelijk zijn.

Juryleden ontvangen voorafgaand aan de toernooidagen een briefing over jurymethodiek. Tijdens de debatrondes bepalen zij de uitslag, waarna zij de deelnemers van gedetailleerde feedback voorzien.

Interesse om zelf te jureren?

Klik hier voor meer informatie over jureren


Stellingen

Voorbereide stellingen MBO Debattoernooi 2017
 • Nederland moet de belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven afbouwen
 • Er moet een extra leerjaar komen op de onderbouw van het vmbo
 • De politie moet bij elke staandehouding een stopformulier* invullen.
  (* Een stopformulier is een formulier waarop agenten moeten aangeven waarom iemand wordt aangehouden en wat zijn/haar nationaliteit is.)
Stellingen voorgaande edities (2013 - 2016)
Voorbereide stellingen MBO Debattoernooi 2016
 • Mbo-opleidingen moeten zich geheel richten op het opleiden van vakmensen en bredere vorming achterwege laten
 • Vluchtelingen moeten uitsluitend nog worden opgevangen in de regio van herkomst
 • Gemeenten moeten alleen asielzoekers toelaten als inwoners per referendum daarmee instemmen
Voorbereide stellingen MBO Debattoernooi 2015
 • Beroepsopleidingen moeten studenten weigeren, zodra het aantal bereikt is waar de arbeidsmarkt om vraagt
 • Gemeentes moeten hulp blijven bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen die weigeren het land te verlaten
 • Schoolkantines moeten geheel vegetarisch zijn
 • Minderjarigen moeten alleen in bijzijn van hun ouders junkfood en snoep kunnen kopen
MBO Debattoernooi 2014
 • Asielzoekers in Nederland moeten tijdens hun procedure afgescheiden blijven van de samenleving
 • Studenten die slechte cijfers halen moeten minder studiefinanciering krijgen
 • De overheid moet “catfish” – i.e. personen die online relaties aangaan met een valse of misleidende identiteit – opsporen en vervolgen
 • Topvoetballers moeten wereldwijd maximaal 1 miljoen euro per jaar verdienen
MBO Debattoernooi 2013
 • Groepsopdrachten voor een cijfer moeten worden afgeschaft
 • De komst van Oost-Europese arbeiders is goed voor Nederland
 • Onderdak geven aan illegalen moet strafbaar worden
 • Er moet een verbod komen op roddeljournalistiek


Updates

Facebookpagina

Like onze Facebookpage om op de hoogte te blijven van:

 • Uitslagen
 • Toernooifoto’s
 • Debatevenementen
 • Publicaties in de media

Klik hier voor onze officiële Facebook Page


Contact

Uw naam:

Uw e-mailadres:

Uw bericht:

Uw contactpersoon:

Sanne Scholing

Projectleider
035 625 20 51


Hall of fame

MBO Debattoernooi 2017

ROC Tilburg – Juridisch

Ruud Sannen
Romy Roestenburg
Marvin Ouwenkerk
Anouk van de Sanden
Latoya Stavenga
Faidatu Buhari

Finalisten:
ROC Rijn IJssel Arnhem

Marrit Jansen
Sjoerd Leukfeldt
Joris Gelmers
Els Lammers
Thijs Tempel

Beste Spreker: Sjoerd Leukfeldt – ROC Rijn IJssel Arnhem

MBO Debattoernooi 2016

ROC Tilburg – Zorg en Welzijn

Angus McIntyre
Cathy Couwenberg
Olmer Steegh
Annabel Scheepers
Indra Elings

Finalisten:
Zoomvliet College, Roosendaal

Wesley Looijs
Kenza Machou
Puk Mahieu
Karima Abou el Anouar
Michael Schraauwen

Beste Spreker: Angus McIntyre – ROC Tilburg

MBO Debattoernooi 2015

ROC Rijn IJssel, Arnhem

Walt van den Berg
Severin Heuvelman
Demian van den Bosch
Tiemen Bockting
Donovan Berends

Finalisten:
ROC Tilburg, Tilburg

MBO Debattoernooi 2014

ROC Zadkine, Rotterdam

Eddy Silva
Encho Muzo
Emille Kamsteeg
Hanan El Allati
Mandy Gerrese

Finalisten:
ROC Tilburg, Tilburg

MBO Debattoernooi 2013

ROC Tilburg, Tilburg

Stijn Bindels
Kenan Avsjaloemov
Manon van Loy
Joris Kokke
Gregory Koeiman

Finalisten:
ROC Zadkine West, Rotterdam

MBO Debattoernooi 2012

ROC Tilburg, Tilburg

Stevie Ray
Harrie
Aaike
Kenan
Maarten

Finalisten:
ROC Mondriaan, Den Haag

MBO Debattoernooi 2011

ROC ASA, Amersfoort

Yunus
Stephen
David
Henri
Achraf

MBO Debattoernooi 2010

ROC Tilburg, Tilburg

Rodgairo
Ousama
Jelissa
Loekie
Joël

MBO Debattoernooi 2009

ROC Tilburg, Tilburg

MBO Debattoernooi 2008

ROC Tilburg, Tilburg

MBO Debattoernooi 2007

ROC ASA ICT Academie, Utrecht

Scroll to Top