STELLING

Als de oorlog over is, moeten vluchtelingen terugkeren naar hun land van herkomst